Berlinski studij na koji se mogu prijaviti isključivo žene!

array(1) { [0]=> int(64) }

Foto: dw.de

Fakultet namijenjen samo ženskoj populaciji – diskriminacija ili inovacija?


Unato? lakšem pronalasku posla nakon završenog fakulteta, na tehni?ke, matemati?ke i informati?ke studije još se uvijek prijavljuje tek
30 posto žena. Studij u Berlinu pun je pogodak da se ova vrsta navike promijeni.

Visoka škola za tehniku i ekonomiju u Berlinu studij je na koji se mogu prijaviti isklju?ivo žene. Razlog tome je želja da se pove?a interes žena za prirodoslovne, matemati?ke, tehni?ke i inženjerske studije. Prema rije?ima voditeljice berlinskog studija, Juliane Siegeris, pola upisanih žena ne bi se odlu?ilo za studij informatike u slu?aju da moraju studirati s muškim kolegama.

Ovaj studij popularan je i po svojim terminima održavanja predavanja, koja traju od 9:30 do 15:30 sati. Tako?er, unutar fakulteta postoje i igraonice za djecu, kako bi se studiranje olakšalo i studenticama koje su ujedno i majke.

Osim berlinskog HTW-a, postoje i drugi studijski programi namijenjeni samo studenticama i to u Bremenu, Wilhelmshafenu i Furtwagenu. Na tim se studijima pruža mogu?nost školovanja na podru?ju informatike, ekonomije i inženjerskih smjerova.

Tekst: Mila Kova?evi?Više o


©2019 Televizija Student