Bankarite bez kravate!

Nacionalni festival Dani komunikacija, središnji festival marketinških komunikacija u Hrvatskoj, pruža priliku studentima da se dokažu svojim marketinškim idejama. IdejaXica  natjecanje je namijenjeno studentima kojim se želi probuditi mlade kreativce i inovatore, i omogu?iti im priliku da se natje?u i na prakti?nom zadatku pokažu što znaju.

idejaxica1

Ovogodišnji je zadatak kreirati koncept Bankarenje bez kravate kojem je cilj objasniti bankarske usluge i proizvode tako da budu razumljivi svima. Potrebno je osmisliti na?in promidžbe takvog koncepta te kreirati sadržaj za web stranicu.

Pobjednik natje?aja može osvojiti nov?anu nagradu, te dobiva priliku realizirati svoju ideju.


Više o


©2019 Televizija Student