Articles by Stela Lechpammer


TVS na Maršu živih u Poljskoj

Me?unarodni Marš živih na kojem je sudjelovalo 10 tisu?a mladih iz cijeloga svijeta održan je u ponedjeljak u Poljskoj, a cijeli su doga?aj popratili i novinari Televizije student. Trokilometarski Marš od Auschwitza do koncentracijskog logora Birkenaua održan je u znak sje?anja na sve žrtve holokausta. Studenti Fakluteta politi?kih znanosti i Filozofskog fakulteta u Zagrebu na put…

Jeste li znali da FPZG ima dramsku skupinu?

Unutar zidova Fakulteta politi?kih znanosti oformila se skupina kreativaca te osnovala dramsku skupinu fakulteta. Kao skupina postoje ve? 4 godine, a iza sebe imaju tri predstave. Prva predstava pod nazivomt „Politika/djela/tijela“ dobila je rektorovu nagradu u lipnju 2011. godine. Druga predstava zvala se „Posljedica Josip Aleksandar Lelase“, a posljednja predstava „Voice from Europe“ nastala je…

©2019 Televizija Student