Articles by Ivan Granić


Sekvenca

Kad želimo kamerom opisati neki prizor dobro će nam doći poznavanje filmskog jezika. Jedan od važnih pojmova je sekvenca. Sekvenca je filmska rečenica, to jest idejna cjelina koja je sastavljena od nekoliko kodrova ili scena. Tako će opisana scena kod gledatelja stvoriti upravo onakav dojam kakav mi to želimo.

Kadar i okvir

Postoji niz razli?itih kadrova koji se koriste za ostavljanje druga?ijeg dojma. Kadar odre?uje ono što se vidi i kako se vidi, odnosno na?in na koji je kadar snimljen. Da bi prizor bio što dinami?niji potrebno ga je snimiti iz nekoliko razli?itih kadrova i tako stvoriti sekvencu. Naša voditeljica Rebeka pokazala je nekoliko primjera razli?itih kadrova te otkrila kako razli?iti kadrovi ostavljaju druga?iji dojam.

Montaža

Montaža je na?in povezivanja kadrova kako bi se ostvario smisle slijed, neka izlaga?ka cjelina. Medijski pismeni ljudi znaju da montažom možemo manipulirati. Montažom želimo manipulirati zato jer vas želimo dovesti u odre?eno emocionalno stanje. Na primjer kad gledamo neki triler želimo vas uvjeriti da je ubojica lukav i opasan, a kad gledate neku reklamu onda vas uvjeravamo da je upravo ta telefonska tarifa savršen izbor za vas.

Kulješov pokus

Dvadesetih godina prošlog stolje?a ruski redatelj Kulješov napravio je pokus. To je u?inio tako da je snimio lice poznatog ruskog glumca Možuhina te ga povezivao sa sljede?im prizorima: mrtvom djevojkom, tanjurom juhe i dje?akom u igri. Montažom je izmjenjivao glum?evo lice i te prizore. Pokusom je dokazao da kadar u suodnosu s drugim kadrovima donosi novo zna?enje. I mi smo napravili sli?an pokus!  

Media literacy

In filmmaking and video production, a shot is a series of frames, that runs for an uninterrupted period of time. Film shots are an essential aspect of a movie where angles, transitions and cuts are used to further express emotion, ideas and movement. The term “shot” can refer to two different parts of the filmmaking process: In production, a shot is the moment that the camera starts rolling until the moment it stops. In film editing, a shot is the continuous footage or sequence between two edits or cuts Combination of different shots creates a sequence. In next video you can see sequences made from various shots created by students of Faculty of…

Lighting

Light is the “raw material” for creating visual images. Everything related to vision is related to light. Whether the medium is still photography, motion film, video or computer-generated images, light forms the basis of everything you see. It is important to think of lighting not as something extra which is added in some situations, but as a fundamental part of all visual media production. In next video we will try to explain highlighting color temperature, types of shadows, and 3 point (triangle) lighting. https://vimeo.com/130480223

©2019 Televizija Student