Articles by Ivana Bašić


Old Tour Zagreb

Old Tour Zagreb je projekt koji je osnovan kako bi se turistima vratio pogled na Zagreb kakav je bio na po?etku 20. stolje?a u kombinaciji s modernim elementima današnjice kao što su auti na struju. O ?emu je to?no rije? pogledajte u prilogu naše videonovinarke, Lucije Jankovi?.

Dobar grad izložba

U suradnji s Danskim Veleposlanstvom, na Fakultetu politi?kih znanosti je otvorena me?unarodna putuju?a izložba Dobar grad. Tamo ?e ostati do 30. lipnja, a tom prilikom je Televizija Student dobila i teretni bicikl – simbol kopenhagenškog na?ina života gdje se u takvim biciklima prevoze ?itave obitelji. Naša televizija ?e u njemu prevoziti opremu, a ?itav projekt je realiziran i u suradnji s kolegijem Medi&City koji je kao izborni kolegij dostupan svim studentima Sveu?ilišta. Novinarka: Lana Bene Snimatelj: Jozo Jozipovi?

©2019 Televizija Student