Anketa: Mladi i politika

Koja je definicija politike po mladima točna? Može li se nešto promijeniti?

Novinar: Dario Topić