Anketa: Lokalni izbori

Pitali smo građane hoće li izaći na lokalne izbori te zašto hoće ili neće.

Novinarke: Maristela Baričević, Antonija Vulić