[Anketa] 40% ispitanika smatra da je privatno obrazovanje bolje

array(1) { [0]=> int(2249) }

U anketi provedenoj na više od 430 ispitanika portal EduCentar istražio je bi li mladi, ukoliko novac ne bi bio odlu?uju?a stavka, upisali privatni fakultet.

Više od 40% ispitanika smatra da je privatno obrazovanje bolje

Najve?i dio ispitanika navodi kako bi upisali privatni fakultet jer smatraju da je privatno obrazovanje bolje. Isti?u kako je na privatnom fakultetu bolji pristup i briga o pojedincu te ‘definitivno manje stresa’.

Dio ispitanika vjeruje kako je posve?enost profesora na višoj razini. Jedan ispitanik isti?e prednost manjeg broja studenata u grupama: „Glavna prednost privatnog obrazovanja je manji broj studenata u grupama što utje?e na bolju komunikaciju s kolegama i profesorom.“

Tako?er, ispitanici upozoravaju na zastarjelost javnog obrazovanja, isti?u?i kako ‘javne obrazovne institucije ne primaju polaznike za poslove budu?nosti, nego davne prošlosti.’

Javili su se i studenti koji studiraju na privatnom fakultetu: „Ono što sam nau?io kroz prakti?ne primjere bolje me pripremilo za tržište rada, a faks mi je omogu?io i stru?nu praksu koja je kasnije donijela i prvi posao. Jedino negativno bile su predrasude od strane okoline.“ Nastavno na predrasude, ispitanici isti?u kako bi upisali privatni fakultet, ali ne u Hrvatskoj.

Za 35% ispitanika privatni fakultet je alternativa

Dio ispitanika isti?e kako bi upisali privatni fakultet ‘iako smatraju da još uvijek ima loš imidž kod poslodavaca’. Neki ispitanici smatraju da je ‘promidžba privatnih fakulteta loša’.

Ispitanici navode kako je privatno obrazovanje dobar izbor za sve osobe koje su u radnom odnosu.

25% ispitanika ne bi upisalo privatno obrazovanje jer ima loš imidž kod poslodavca.

Ispitanici smatraju kako su ‘privatni fakulteti lošiji’ i ‘ne opskrbljuju studente znanjem.’ Dio ispitanika navodi i lošiju kvalitetu studija i negativno nastrojenu okolinu kao jedan od razloga zbog kojeg ne bi upisali privatni fakultet.

Ispitanici su usporedili i hrvatske privatne fakultete sa stranima: „Naši privatni fakulteti ne mogu se uspore?ivati s onima vani jer pla?anjem fakulteta pla?aš i diplomu, a kad bi se to promijenilo, na njih bi se gledalo druk?ije.“

Neki od ispitanika smatraju da, ‘iako su programi na privatnim fakultetima više uskla?eni s tržištem rada, nisu na cijeni kod poslodavaca.’

 

Tekst: EduCentar

Fotografija: novilist.hr©2019 Televizija Student