ALTER EGO, 9.11.2017.

U novom Alter Egu bili smo u Klubu studenata Istre, u potrazi za Alenom Vitasovi?em i u depresiji. Družili smo se s Beat Bustersima i Implied Complexom, a u pri?u su se upleli i trampolini. O ?emu je to?no rije? pogledajte u sljede?ih 27 minuta.
Videonovinari: Arijana Tkal?ec, Marijana Krištof, Darjan Fioli?, Nika Obu?ina, Mastej ?uzel, Barbara Ravbar i Karla Vidovi?
Voditelji: Ema Star?i? i Ivan Fedor.

Urednik i montežer: Matej ?uzelViše o


©2019 Televizija Student