ALTER EGO 8.03.2018.

Novi Alter donosi obilje zanimljivih ?injenica i nepoznatih detalja o svijetu oko nas. Pronašli smo najstariju kliniku za pisa?a pera, potegnuli sve do Buzeta da bi upoznali umjetnika koji stoji iza projekta Terra Tonda. Razgovarali smo s modelom s invaliditetom, a ni to nije sve.
Tko su bubregi i kako svoj kruh zara?uju influenceri otkrijte samo kod nas.
Sljede?ih 30 minuta širimo vaše vidike i mijenjamo živote.
Voditelji: Ema Star?i? i Ivan Fedor
Urednik i realizator: Matej ?uzel
Novinari: Katarina Šapina, Matej ?uzel. Luca Toši?, Anja ?uri?, Lara Peroševi?, Ana Tomši?, An?ela Svir?i?, Darjan Fioli?, Nika Obu?ina, Lea Medica.


Tagged:


Više o


©2019 Televizija Student