Akademska četvrt

Pod uredništvom Petre Ma?er i Renate Šimi? emitirana je još jedna Akademska ?etvrt!

Ovoga tjedna bili smo na sajmu stipendija u Nacionalnoj sveu?ilišnoj knjižnici i bavili se problemima studenata na Pravnom fakultetu. Novinarka ekipe TVS-a napravila je prilog o studentima FPZG-a koji su cijelog ljeta sudjelovali u stvaranju dokumentarca “Nikome nisu zla u?inili” u sklupu projekta Ecosmeg.Više o


©2019 Televizija Student