Akademska četvrt, 17.05.2017.

Na Institutu Ru?er Boškovi? održani dani otvorenih vrata. Provjerili smo kako je studentica dizajna spojila slikanje i fotografiju. Kako se obla?e zagreba?ki student I poštuju li pritom modna pravila? Razgibali smo se uz još jednu Kampusijadu na Borongaju.
VODITELJICE: Tijana Jakovljevi? i Dina ?evid
UREDNICA: Barbara Ravbar
REALIZATORICA: Arijana Tkal?ec
EKIPA: Petra Sr?enovi?, Josipa Vrankulj, Alen Šali?, Katarina Šapina, Melani Ivanac, Petra Šimunovi?, Matea Vidi?, Marijana Krištof.©2019 Televizija Student