Akademija likovnih umjetnosti nakon potresa

Kada slikari, kipari i grafičari stvaraju jedno djelo potrebna im je inspiracija, ali i adekvatan prostor. U posljednjih je godinu dana, nastava na Akademiji likovnih umjetnosti doživjela velike promjene. Prvo ih je ometala pandemija koronavirusa, a potom je i zgrada pretrpila veliku štetu uslijed potresa.

Novinarka: Kristina Ćurćić
Snimatelji: Marina Tunjić, Helena Pelin