55+ vs. 25- KONAČNI OBRAČUN

array(1) { [0]=> int(5) }

Televizija Student i Montažstroj predstavljaju Vam tribinu

55 PLUS VERSUS 25 MINUS – KONA?NI OBRA?UN

Fakultet politi?kih znanosti u organizaciji Televizije Student u svojim ?e prostorijama 29. studenoga i 1. prosinca ugostiti protagoniste posljednjeg Montažstrojevog projekta „55+“. Mlada publika dobit ?e priliku generaciji 55+ re?i sve što se nikada nisu usudili re?i svojim roditeljima. Generacija 55+ kroz izvedbe jedinstvenog kulturnog doga?aja u Koncertnoj je dvorani Vatroslava Lisinskog javnosti predstavila najvažnije minute svoga života, ali se tako?er suo?ila s desetlje?ima vlastite šutnje predstavljaju?i vlastito odrastanje, kao i odrastanje ?itavoga društva.

Zajedni?kom akcijom Televizija Student i Montažstroj suo?it ?e generaciju 55+ s mladim studentima i otvoriti prostor za raspravu o me?ugeneracijskom jazu ili pak solidarnosti, o pitanju odgovornosti starije i mla?e generacije za društvo u kojem živimo, te o mogu?nostima društvene promjene u društvu u kojem se „solidarnost“ i „zajednica“ ostvaruju tek u svojim natruhama, a spominju se samo kao demagoške floskule.

Kona?ni Obra?un 55+ protiv 25- from TV Student FPZG on Vimeo.

29. studenoga s po?etkom u 5 sati i 55 minuta poslijepodne u dvorani B Fakulteta politi?kih znanosti, generacija 55+ pred studentima ?e izvesti svoje politi?ke govore kojima su u Lisinskom insinuirali Prvi op?i sabor HDZ-a iz 1990. godine kako bi oni sami dobili glas za politi?kom govornicom. Cilj je akcije generaciju 55+ i mlade ljude dovesti u interakciju kako bi mladi reagirali i iznijeli svoje stavove o našem društvu te našoj zajedni?koj prošlosti i budu?nosti.

1. prosinca na istom ?e mjestu, ali u 11 sati prije podne, protagonisti projekta „55+“ iznijeti studentima i ostalim zainteresiranima pri?e koje predstavljaju najvažnije trenutke njihovog života pri ?emu ?e se rasprava usmjeriti u smislu usporedbe odnosa politi?kog i osobnog i njihovih prožimanja, te prijenosa iskustva starijih na populaciju mladih.


Televizija Student i Montažstroj pozivaju sve studente Sveu?ilišta u Zagrebu, kao i sve mlade osobe, da prisustvuju ovoj tribini te da joj doprinesu svojim razmišljanjima i iskustvima. Tribina „55 plus vs. 25 minus“ tako?er ?e biti jedinstvena prilika za sve zainteresirane da iz prve ruke upoznaju projekt „55+“ te postave svoja pitanja ili razmišljanja vezana uz njega, ali i prilika za one koji su propustili pogledati jedinstveni kulturni doga?aj „55+“. Tribinu ?e moderirati Igor Mirkovi?, glavni urednik programa Televizije Student i Borut Šeparovi?, voditelj Montažstroja te autor projekta „55+“.


Više o


©2019 Televizija Student