Daily Archives: 24/03/2016

intervju s Hussam Fadhelom

U sklopu radionice, naši novinari napravili su i intervju s mladim novinarom iz Iraka, Hussam Fadhelom, koji je u jeku izbjegli?ke krize pobjegao iz svoje domovine i došao u Hrvatsku gdje je dobio azil. U intervjuu se osvrnuo na svoje putovanje te našim novinarima otkrio što za njega predstavlja dom. Novinar: Darjan Fioli?

ODRŽANA TRIBINA „MULTIMEDIJSKO NOVINARSTVO I MOBILNE TEHNOLOGIJE“

Studenti novinarstva FPZG-a sudjelovali su na tribini „Multimedijsko novinarstvo i mobilne tehnologije“. Žarko ?ižmar i Ognjen Andri?, gosti predava?i iz Telecentra, predstavili su kampanju kojoj je u cilju poticanje Europljana na sigurno korištenje internetskih tehnologija u funkciji razvoja digitalnih kompetencija i zapošljavanja. Razvojni trendovi u robotici utje?u na budu?nost zapošljavanja u svim gospodarskim granama. Perspektiva novinara više nije u klasi?nim medijima, ve? u projektnom novinarstvu koje se name?e kao rješenje za nezaposlenost mladih. Naime, ?ak 50% prora?una Europske Unije namijenjeno je za razli?ite projekte i upravo zato u njima leži budu?nost samozapošljavanja. Mobilnim novinarstvom bavi se i Erasmus plus projekt u kojem sudjeluju FPZG, HRT, Telecentar i me?unarodni partneri.  Cilj…

TV Student u tjednom pregledu Branke Slavice

Posjet Televizije Student Americi zainteresirao je i našu poznatu novinarku Branku Slavicu. Uz Branku Slavicu naši su studenti bolje upoznali Washington, zabavljali se, ali i puno nau?ili. Njihovo druženje Slavica je zaokružila na na?in da je naše snage uvrstila u svoj redoviti tjedni pregled! Osim što su kamere bile uprte u naše studente, na kraju su i oni dobili svojih pet minuta slave snimaju?i poslijednji stand up Branke Slavice.

Croatian students visit UT

Od 22.2. do 7.3. naši su studenti posjetili Ameriku gdje su intenzivno pratili tijek doga?aja vezanih za nadolaze?e predsjedni?ke izbore. Za vrijeme svog posjeta studenti su razgovarali sa brojnim uglednicima i politi?arima kako bi lakše stvorili sliku o ameri?kom izbornom sustavu. U sklopu posjeta bili su i na University of Tennessee na kojem su se družili sa studenticom Taylor Gilmore koja je ovu priliku iskoristila za snimiti prilog o našim novinarima koji je uklopila u emisiju UT Today!    

CROID: Finding home – Što smo radili i gdje smo bili?

Tko smo mi? Pitanje je to na koje ve? tri godine u nizu pokušava odgovoriti dr. Bill Silcock s Cronkite School of Journalism s Arizona State Universitiyja (ASU) u suradnji sa studentima novinarstva, smjer televizija, na Fakultetu politi?kih znanosti i prof. Tenom Perišin. Tema ovogodišnje emisije CROID: Tko smo mi? je bila multikulturalizam, a motiv doma se provla?i kroz svih 30 minuta. Unutar emisije se nalazi  sedam priloga: Problemi na granici i postavljanje žice (Darjan Fioli?, Luka Miha?i?), portret novinara u Ve?ernjem listu Hassan Haidar Diabia i lije?nika Jawaida Khana (Andrea Lombarovi?, Andrea Stojanovi?), intervju sa ira?kim studentom novinarstva koji je s valom izbjeglica došao u Hrvatsku i tu ostao (Darjan…

©2019 Televizija Student