Daily Archives: 30/06/2015

Natječaj UNIverzI-JA-DA

UNIverzI-JA-DA from TV Student FPZG on Vimeo. Povodom Europskih sveu?ilišnih igara otvoren je natje?aj za studentske projekte iz podru?ja: mobilne aplikacije i turisti?ke promocije hrvatske kulture i sporta. Prijave su ve? u tijeku i traju do 14. rujna. Timovi ?iji prijedlozi pro?u u finale bit ?e nagra?eni sa 10 tisu?a kuna. Ocjenjuje se inovativnost, izvedivost, iskustvo i kvalificiranost tima te dodana vrijednost i financijski resursi. Natje?aj je otvoren za sve studente (redovni i izvanredni) preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija sveu?ilišta i ostalih visokoškolskih ustanova (veleu?ilišta i visokih škola) u Republici Hrvatskoj koji se mogu prijavljivati pojedina?no ili u timu do pet osoba. Svaki tim izabire voditelja tima koji je zadužen…

©2019 Televizija Student