Daily Archives: 11/01/2015

“Šegrtsko srce” dobitnik nagrade Ponos Hrvatske

Nastavni?ko vije?e Obrtni?ke škole Koprivnica primit ?e prestižnu nagradu “Ponos Hrvatske”. Nagradu dodjeljuje istoimena udruga koja promi?e humanost, hrabrost i nesebi?nost. Profesori Obrtni?ke škole zaslužili su je svojim projektom „Šegrtsko srce”. Projektom su zeljeli pomo?i u?enicima slabijeg imovinskog stanja. “Šegrtsko srce” djeluje u Obrtni?koj školi ve? gotovo godinu dana, a po?elo je idejom da profesori mjese?no od svoje pla?e odvajaju po nekoliko kuna. Osim profesora i djelatnika Obrtni?ke škole Koprivnica, koji u?enicima pomažu mjese?nom uplatom od 10 kuna, u njezin rad planira se uklju?iti i u?enike boljeg imovinskog stanja kojima ?e se ponuditi mogu?nost da pomognu simboli?nom godišnjom ?lanarinom od 20 kuna. Udruga uskoro planira provesti i razne dobrotvorne akcije,…

Vrbovec: 15. Tradicionalni koncert limene glazbe i mažoretkinja

Posjetili smo 15. Tradicionalni Boži?ni koncert limene glazbe i mažoretkinja Vrbovec. Mnogi ne znaju da je Vrbovec prvi u Hrvatskoj imao mažoretkinje. Osnovane su 1989. godine pod vodstvom pokojne Ivanke Hanželj koje je vodila i prete?u mažoretkinja – ritmi?ku grupu. ?ak do 1993. godine bile su jedine mažoretkinje u državi. Danas, kao i nekada nastupaju po Hrvatskoj. Zanimljivo je da danas ne možete vidjeti nastup mažoretkinja bez limene glazbe jer funkcioniraju kao jedno društvo i pravi su primjer timskog rada gdje se sve odluke donose zajedni?ki. Boži?ni koncert je danas jedan od najvažnijih doga?aja u ovom gradu koji zabavlja i iznena?uje programom te tako privla?i publiku svih dobnih skupina. Koncert…

Autoreciklaže iz stare garaže

U Muzeju automobila Ferdinand Budicki otvorena je ?etvrta tematska izložba „Auto reciklaže iz stare garaže“ povodom 40 godina maketarskog rada Vladimira Vinduške. Umjetnik je jedan od suosniva?a muzeja, kustos i voditelj tehni?ke edukativne radionice. Ljubav prema starim automobilima preto?io je u jedinstvene makete oldtimera koje izra?uje od raznih neupotrebljivih predmeta kao što su satovi, kišobrani,?epovi,raznovrsni vijci i sli?no. Izrada maketa sastoji se od nekoliko faza – odabira automobila koji ?e izra?ivati, detaljnog nacrta, a velik dio posla sastoji se i u prikupljanju djelova za izradu. Za jednu maketu stoga treba puno vremena, vještine i strpljenja. Vinduška kaže kako mu najve?e zadovoljstvo ne ?ini to što je otvorena njegova izložba ve?…

©2019 Televizija Student