Daily Archives: 07/11/2014

[2. rođendan Televizije Student]

Televizija Student danas slavi svoj 2. ro?endan. Nakon radne, simboli?ne i lijepe proslave Dana Fakulteta, za ?ije je vrijeme Televizije dobila tortu iznena?enja i šampanjac, proslava se nastavlja ve?eras u Rock Klubu Ribnjak u 21h. Osim divnih poklona i ugodne atmosfere, novinari Televizije Student, Maja Lena Lopatny, Matea Ribarevi? i Dino Goleš, za ro?endan su Televiziji poklonili novi promo spot i njime pokazali pravi duh TVS-a. Televizija je u ove dvije godine postigla mnogo, krenuvši od kontinuiranog programa, do novih ideja, sve više zainteresiranih studenata za rad, novih iskustava i znanja te razli?itih suradnji pa do izvrsnih rezultata. Uz sav proliven znoj, sate rada, nerviranja, stresa, nepravilne prehrane, žurbe i…

Dan Fakulteta

Fakultet politi?kih znanosti u Zagrebu danas je proslavio svoj 52. ro?endan. S po?etkom u 11 sati, održala se Sve?ana sjednica na kojoj su bili prisutni studenti, bivši i sadašnji djelatnici, vanjski suradnici i drugi uglednici poput Drage Lovri?a, na?elnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i Vesne Kusin, zamjenice Zagreba?kog gradona?elnika. Tako?er, sve?anosti su prisustvovali predstavnici drugih fakulteta s kojima FPZG blisko sura?uje. Novoizabrana dekanica FPZG-a, Lidija Kos-Staniši?, održala je govor u kojem je istaknula da FPZG, kao mla?a sastavnica Sveu?ilišta u Zagrebu, svoj uspjeh gradi timskim radom svih zaposlenika i studenata. Zahvaljuju?i predanom radu studenata, Radio Student proslavio je punoljetnost, a Televizija Student svoj drugi ro?endan. Sve?anost su zasladile…

Samo sport, 7.11.2014.

Samo sport, 7.11.2014. from TV Student FPZG on Vimeo. U drugoj epizodi naše emisije donosimo vam intervju sa mladim vaterpolistom Antom Vuki?evi?em i predstavljamo jaha?ki sport. Postoji jedno sportsko natjecanje u kojem je fair play osnovni imperativ, a ?ak se i psovanje strogo kažnjava – saznali smo gdje se igra. A otkrili smo i kako se u MVP-u igra sportski kviz

©2019 Televizija Student