Daily Archives: 06/03/2014

Dan dobrodošlice stranim studentima

Putem ovog programa sudjeluju strani studenti koji su dio projekta me?unarodne razmjene. Predvi?eno je da sve?ano otvaranje zapo?inje govorom prorektorice Sveu?ilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Blaženkom Divjak. Program je organiziran na na?in da se predstavljaju projekti vezani uz me?unarodnu aktivnost. Ujedno, predstavlja se mogu?nost studiranja na engleskom jeziku kao i poduka stranih studenata hrvatskom jeziku kako bi se lakše snašli u Zagrebu te proširili krug ljudi. Socijalizacijom naši studenti ?e stranim studentima pokazati sve mogu?nosti studiranja u Zagrebu i ujedno pokazati studentski na?in života iz perspektive hrvatske mladeži. Informacije Sveu?ilišta u Zagrebu su pokazale da ?e tijekom ljetnog semestra 2013./2014. godine na razmjeni sudjelovati 350 studenta iz programa Erasmus….

Zakon o mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih 2013.  godine je zapo?elo proces izrade Zakona o mladima. Mreža mladih Hrvatske organizira javnu raspravu pod nazivom Aktualan trenutak: Zakon o mladima. Polazište za izradu zakona jest ure?ivanje odnosa izme?u udruga mladih, kao i preciziranje obveza i prava svih dionika te pokušaj stvaranja sustavne podrške u radu s mladima. Zakon o mladima from TV Student FPZG on Vimeo.

©2019 Televizija Student