Daily Archives: 06/03/2014

Dan dobrodošlice stranim studentima

Putem ovog programa sudjeluju strani studenti koji su dio projekta me?unarodne razmjene. Predvi?eno je da sve?ano otvaranje zapo?inje govorom prorektorice Sveu?ilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Blaženkom Divjak. Program je organiziran na na?in da se predstavljaju projekti vezani uz me?unarodnu aktivnost. Ujedno, predstavlja se mogu?nost studiranja na engleskom jeziku kao i poduka stranih studenata hrvatskom…

Zakon o mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih 2013.  godine je zapo?elo proces izrade Zakona o mladima. Mreža mladih Hrvatske organizira javnu raspravu pod nazivom Aktualan trenutak: Zakon o mladima. Polazište za izradu zakona jest ure?ivanje odnosa izme?u udruga mladih, kao i preciziranje obveza i prava svih dionika te pokušaj stvaranja sustavne podrške u radu s mladima. Zakon…

©2019 Televizija Student