Daily Archives: 31/05/2013

Festival jednakih mogućnosti

Sudionici ovogodišnjeg  Festivala jednakih mogu?nosti svojim su plesom, pjesmom te sportskim i umjetni?kim sposobnostima pokazali da mogu sve. Ve? dvanaesti put održao se festival u organizaciji Milana Ožegovi?a, predsjednika Društva tjelesnih invalida. Odvijao  se na ulici gdje je svaki prolaznik mogao  pogledati program i uvjeriti se u njihova djela kojima, poput drugih umjetnika, postižu visoku…

Vratite se u djetinjstvo s Alter egom

Sigurno ste se barem jednom pa makar na dan htjeli vratiti u djetinjstvo. Izložba u Etnografskom muzeju je to omogu?ila najstarijima, ogromnim opusom od nekoliko tisu?a igra?aka iz hrvatske baštine. Najstarije hrvatske igra?ke tako su sa prašnjavih tavana izašle na svjetlo dana. Etnografski muzej su ovih nekoliko mjeseci ispunila djeca ne bi li otkrila s…

Novi stream Televizije Student

Nakon dužeg mukotrpnog rada, Televizija Student dobila je vlastiti live stream! Zbog odre?enih smetnji na streamu koji ide preko iskona, još prije je odlu?eno kako se to mora srediti. Mnogi su nam javljali da im prijenos ”šteka” i pitali ”zašto je to tako”, me?utim ni mi sami nismo znali to?an odgovor. Kako bi usre?ili naše…

©2019 Televizija Student