DIPMOD_3

array(3) { [0]=> int(2251) [1]=> int(986) [2]=> int(2249) }


DIPMOD_3 modna je revija diplomskih kolekcija studenata modnog dizajna Sveu?ilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta koja se ve? tre?u godinu odvija pod pokroviteljstvom Rektora Sveu?ilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa. I ove godine DIPMOD_3 nastavlja ideju promocije najboljih mladih modnih dizajnera i njihovih diplomskih kolekcija završnom revijom koja ?e se održati 15. svibnja 2017. u Francuskom paviljonu s po?etkom u 20 sati.


DIPMOD_3 predstavlja devet mladih autorica i autora ?iji radovi problematiziraju odnos odjevenog tijela i okoline. Tijelo u fokusu kao zajedni?ka odrednica svih kolekcija obra?eno je u širokom spektru tema poput tijela i novih tehnologija, tijela kao mjesta poruke, (de)konstruiranog i konceptualnog tijela. Ove godine svojim kolekcijama predstavit ?e se sljede?i modni dizajneri:

  1. Nikola Barbir Humanity
  2. Nives Bošnjak WANNABE
  3. Matea Bru?i? Mimikrija
  4. Matija ?op Monster Mum in Funny Farm
  5. Duje Kodžoman abNormal 6/208
  6. Lana Krmek Pulse
  7. Maja Podrug Echo
  8. Petra Stankovi? Attention – 0,99 %
  9. Dalibor Šaki? K2 – 421 + = 3368

DIPMOD_3 predstavlja radove diplomanata modnog dizajna Tekstilno-tehnološkog fakulteta nastalih pod mentorstvom doc. mr. art. Jasminke Kon?i?.

 ©2019 Televizija Student