Grad za mene, 27.03.2017.

Poja?ajte zvuk svog ra?unala jer ?ete ?uti sve o svjetlosnoj strani Zagreba,? o dolasku prolje?a na vrata grada te zašto je važno bocu od soka i vre?icu od ?ipsa razvrstati prilikom bacanja.? Naše novinarke za vas su potražile teretane na otvorenom, popri?ale sa simpa Bosankom te se upustile u no?nu avanturu na Strossmayerov trg.

Urednica: Nika Obu?ina
Realizatorica: Nika Obu?ina
Urednici mentori: Tena Perišin, Igor Mirkovi?

Ekipa: Jelena Ratko, Antonija Senjak, Anita Veliki, Anita Kelava, Nikolina Sedmak, Valnea Vrevi?, Ema Pavlovi?.©2019 Televizija Student