19. sajam stripova i ploča u Močvari


Kava, plo?e i stripovi

Pomalo udaljen od rute, pozivaju?i sve no naro?ito iskusne, 19. sajam plo?a i stripova i ove se godine smjestio u „Mo?varu“.  Razmjena CDa, vinylica, stripova, knjiga, iskustava i osmjeha bila je mogu?a od 11 – 18 sati, a koli?ine ‘dobara’ i odaziv pokazao je kako interes za tematiku ne otpada.

Iako je, kao i svake godine, prevladavala ‘rock kultura’ na sajmu je bilo svega – plo?e s klasi?nom glazbom nisu bile rijetkost, plakati za odavno održane koncerte metal glazbe kotirali su veoma visoko ( i po 150 kuna za plakat ), a moglo se naletiti i na originalan CD J.Karleuše.
No, najve?a pažnja ovog sajma bila je na stripovima.

Cijene su se kretale od 15 kn za izdanja koja ‘svatko može imat’ pa i do 500 kuna za pojedini o?uvani strip. Kolekcionarska vrijednost tih ‘iscrtanih romana’ neupu?enima je nejasna, no da je to ozbiljan posao svjedo?i i podatak o vrijednosti najskupljeg stripa na svijetu :
„Prvi broj Supermena na posljednjoj je aukciji (2011.) prodan za 2, 16 milijuna dolara.“
(izvor: lookerweekly.com)

Ponešto dostupniji, stripovi na sajmu mogli su se neobavezno listati i razmjenjivati.
Misteriozan svijet Dylan Doga, miši?ava i plemenita pojava Zagor-te-naya  i tragikomi?ne sudbine junaka Alan Forda  bile su talijanski dio jednadžbe koja je o?arala brojne posjetitelje.
Ameri?ki super-junaci tako?er su ‘oživjeli’ na brojnim štandovima, a mogu?nost da s nekim prokomentiraju pojedinu epizodu  „Mo?varu“  je u?inila pravim rajem za obožavatelje.

Tekst: Atesa Vicki?


Tagged: ,


Više o


©2019 Televizija Student