ODRŽANA TRIBINA „MULTIMEDIJSKO NOVINARSTVO I MOBILNE TEHNOLOGIJE“

Studenti novinarstva FPZG-a sudjelovali su na tribini „Multimedijsko novinarstvo i mobilne tehnologije“.

Žarko ?ižmar i Ognjen Andri?, gosti predava?i iz Telecentra, predstavili su kampanju kojoj je u cilju poticanje Europljana na sigurno korištenje internetskih tehnologija u funkciji razvoja digitalnih kompetencija i zapošljavanja. Razvojni trendovi u robotici utje?u na budu?nost zapošljavanja u svim gospodarskim granama. Perspektiva novinara više nije u klasi?nim medijima, ve? u projektnom novinarstvu koje se name?e kao rješenje za nezaposlenost mladih. Naime, ?ak 50% prora?una Europske Unije namijenjeno je za razli?ite projekte i upravo zato u njima leži budu?nost samozapošljavanja.

Mobilnim novinarstvom bavi se i Erasmus plus projekt u kojem sudjeluju FPZG, HRT, Telecentar i me?unarodni partneri.  Cilj projekta pod imenom „European Youth News Exchange Network“ je obu?iti što više mladih u ovladavanju vještinama mobilnih tehnologija.  Fakultet politi?kih znanosti ima posebnu ulogu u izradi i provedbu kurikuluma za mobilne novinare što može pomo?i  mladim nezaposlenim osobama da se izraze i utje?u na svoje okruženje.

Tribina je održana u okviru paneuropske kampanje „Get online Week 2016“

Svi studenti zainteresirani za sudjelovanje u projektima organizacije Telecentar više informacija mogu dobiti na njihovim službenim stranicama ili na mail info@telecentar.com.


Više o


©2019 Televizija Student