11. Sajam stipendija i visokog obrazovanja putuje u Rijeku

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Više od 60 izlaga?a iz 16 zemalja i bogat popratni program sutra na Sajmu stipendija u Rijeci.

Nakon uspješnog prvog dana Sajma stipendija i visokog obrazovanja u Zagrebu na kojem je bilo više od 10,000 posjetioca, Sajam ?e se održati i u Rijeci u ?etvrtak, 15. listopada 2015. na kampusu Sveu?ilišta u Rijeci u zgradi Sveu?ilišnih odjela (od 10 do 15 sati). Sajam stipendija i visokog obrazovanja organizira Institut za razvoj obrazovanja, a Zemlja partner ovogodišnjeg Sajma je Slovenija. Na Sajmu u Rijeci sudjelovat ?e više od 60 izlaga?a iz 16 zemalja koji ?e u?enicima, studentima i ostalim zainteresiranima predstaviti mogu?nosti studiranja i stipendiranja u Hrvatskoj i inozemstvu. Ovogodišnji Sajam ?e tako?er putem okruglog stola otvoriti raspravu o poboljšanju sustava financijske pomo?i  studentima u Hrvatskoj. Više informacija o programu Sajma dostupno je na www.stipendije.info i na Facebook stranici Tražim stipendiju(www.facebook.com/trazim.stipendiju).

Na ceremoniji sve?anog otvorenja Sajma koje ?e se održati u 9:30 sati u zgradi Sveu?ilišnih odjela Sveu?ilišta u Rijeci govorit ?e prof.dr.sc. Pero Lu?in, rektor, Sveu?ilište u Rijeci, mr.sc. Boris Lalovac, ministar financija, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, dr. sc. Marko Rakovec, otpravnik poslova u Veleposlanstvu Republike Slovenije u Zagrebu, Andrej Kotnik, sekretar, Ministarstvo za obrazovanje, znanosti i sport Republike Slovenije, Branka Dekani?, savjetnica za programe odgoja i obrazovanja, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije te Marko Filipovi?, zamjenik gradona?elnika, Grad Rijeka.

 

U sklopu Sajma održat ?e se okrugli stol na temu „Kako unaprijediti sustav financijske pomo?i studentima?“ na kojemu ?e predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja, i sporta, Agencije za mobilnost i programe EU, Sveu?ilišta u Rijeci, Hrvatskog Studentskog zbora i Instituta za razvoj obrazovanja raspravljati o dostupnim oblicima financijske pomo?i studentima te o tome kako Hrvatska planira unaprijediti sustav studentskih potpora.

 

Središnju prezentacija za posjetitelje Sajma pod nazivom: „Zašto studirati u Sloveniji?“ održat ?e Leo Šamani?, Predsjednik Društva hrvatskih studenata u Sloveniji i potpredsjednik Društva studenata u Primorsko-goranskoj županiji te Mladen Kralji? sa Sveu?ilišta u Mariboru. Izdvajamo i predavanje naziva: „Stipendije i mogu?nosti za studente na Sveu?ilištu u Rijeci“ koje ?e održati Virna Car Jovi? sa Sveu?ilišta u Rijeci.

 

Organizaciju ovogodišnjeg Sajma omogu?ile su potpore brojnih partnera: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Primorsko Goranska županija te Grad Rijeka (Donatori i pokrovitelji), Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta Republike Slovenije, Centar Republike Slovenije za mobilnost i europske programe obrazovanja i usavršavanja (CMEPIUS) i Veleposlanstvo Republike Slovenije (Zemlja partner), Nacionalna i sveu?ilišna knjižnica u Zagrebu i Sveu?ilište u Rijeci (Glavni Partneri) te RIT Croatia, UniWorld i slovenska sveu?ilišta Sveu?ilište u Ljubljani, Sveu?ilište u Mariboru, Sveu?ilište u Primorskoj (Srebrni sponzori).

 

***

 

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) utemeljen je 1999. godine kao neprofitna organizacija predana razvoju, zagovaranju i provedbi politika visokog obrazovanja u Hrvatskoj. IRO se ve? šesnaest godina sustavno bavi visokim obrazovanjem, posebice u podru?jima financiranja visokog obrazovanja, jednakosti pristupa visokom obrazovanju, povezivanja visokog obrazovanja s tržištem rada te akademske mobilnosti, a od 2005. godine jednom godišnje organizira Sajam stipendija i visokog obrazovanja na kojemu se predstavljaju stipendije, studijski programi i šira obrazovna ponuda dostupna hrvatskim gra?anima za visoko obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu. Sajam stipendija i visokog obrazovanja doga?aj je neprofitnog karaktera od iznimne važnosti za hrvatsku akademsku zajednicu i društvo u cjelini te je u 11 godina svojeg postojanja postao jedan od najvažnijih doga?aja u visokom obrazovanju u Južnoj i Jugoisto?noj Europi.

 

Sajam stipendija_Rijeka 2

 

 

Tekst i fotografije: Sajam stipendijaViše o


©2019 Televizija Student