U novu godinu sa spremanjem redakcije TVS-a

Do?ek i proslava Nove godine su prošli i ve?ina je ljudi iskoristila naredni dan za odmor od veselog slavlja koje se proteglo do sitnih no?nih (pa i jutarnjih) sati. Oni sretniji još uvijek su na godišnjem i po?inju radno tek sljede?i tjedan.

Fakultet politi?kih znanosti otvorio je svoja vrata ve? dan nakon Nove godine, a neki su demonstratori odmah iskoristili dan za pospremanje redakcije i studija kako bi prostori Televizije Student spremno mogli do?ekati užurbani radni ritam koji je pred nama.

Bezbroj priloga i sirovina

“?ovje?e, kao da je prošlo 2 godine, a ne 2 mjeseca.” – rekao je poluzamišljeno Grani?, jedan od demonstratora, pritom pregledavaju?i jedan od kompjutera koje je trebalo o?istiti od silnih sirovina mnogih ve? gotovih i emitiranih priloga koji su se tamo montirali. I zaista, od samog lansiranja Televizije 6. studenog, radilo se naporno pa i ne ?udi da se ?ini kao da je prošlo puno više vremena. Osim Grani?a, u studio su došli Mislav, tako?er demonstrator u studiju, i Dado, tehni?ar u studiju zadužen za svu opremu s kojom raspolažemo.

uz kompjuter u studiju nalaze se diskovi s arhivom materijala

Trebalo je dakle na kompjuterima u montaži, u režiji te u studiju osloboditi mnogo prostora kojeg su zauzeli dosadašnji radovi, kako bi se mogao nesmetano nastaviti rad Televizije, kao i nastave na kolegijama s televizijskog smjera. Stari ritam i ve? dobro poznati kaos kre?e ve? sljede?i tjedan. 🙂

Mislav govori o ?iš?enju kompjutera

Bez podjele posla ne ide

Svatko se bacio na jedan dio posla, pa je tako Grani? radio na kompjuterima za montažu koji se nalaze u redakciji, Mislav je na dva kompjutera u režiji provjeravao koji su materijali iskorišteni i spremni za brisanje, dok je tehni?ar Dado na svojem kompjuteru u studiju pregledavao neke priloge iz arhive koji su išli ili tek trebaju i?i u program te ih spremao na disk. Kako je još veliki dio materijala iz arhive pohranjen na DV mini kazeticama, ali i VHS-u, treba ih najprije digitalizirati kako bi se mogli emitirati u program.

prostor za montažu; Grani? (lijevo) i Dado (desno) pregledavaju kompjutere

Redakcija je prostor u kojem se obavlja gotovo sva montaža i definitivno je iziskivala najviše posla, pa sam i sâm pripomogao Grani?u oko eventualne provjere nekih materijala i priloga prije brisanja, a koji su montirani za emisiju Akademske ?etvrti. U montaži se dakle nalazi 9 kompjutera za montažu i 3 kompjutera s pristupom internetu koje koriste demonstratori, dnevni urednici, dežurni novinari i drugi. Trebalo je na svakom kompjuteru provjeriti datume priloga i jesu li išli u program i ako nije druga?ije dogovoreno, obrisati ih. Sli?no tome, Mislav je u režiji ?istio prostor na kompjuteru brisanjem najava, jinglova i raznih drugih materijala koji su snimani u studiju, a ve? su iskorišteni za emisiju.

Posao još nije gotov. Vrijedni demonstratori i sutra ?e marljivo raditi u podrumu Fakulteta kako bi što bolje pripremili opremu za rad na novim projektima, pri?ama, dogodovštinama i emisijama. A onda kre?emo u nove izazove i pustolovine s Televizijom Student. I naravno, pozvani ste da nam se u toj pustolovini pridružite i novoj 2013. godini! 🙂

Komentari

komentara


Zovem se Filip Fortuna, student sam 1. godine diplomskog studija novinarstva na FPZG. Kao jedan od urednika Akademske četvrti, središnje emisije na Televiziji Student, probat ću vam dočarati atmosferu i zanimljive priče s kojima se susrećemo pri stvaranju te emisije, kao i cijelog programa na TVS. Bit će tu i filmića i zanimljivih slika koji će vam opisati naše zgode. Do tipkanja! :)