Tagged vrapče

Noć muzeja u Vrapču

Klinika za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, naša je najveća i najstarija psihijatrijska ustanova sa 135 godišnjom povijesti i tradicijom te jedina je namjenski građena za psihijatrijske bolesnike. U krugu Bolnice nalazi se Muzej Bolnice Vrapče, a uz njega postoji još jedan manji muzej iz kojeg je davno potekla cijela priča o potrebi osnivanja ovakvog muzeja,…