Tagged velesajam

Disko klizanje za građanstvo na Šalati

Dolaskom zime i hladnog vremena po?inju zimski sportovi me?u kojima je i klizanje. Klizanje za gra?anstvo se otvara po?etkom studenog, a otvorena su klizališta na Šalati, Velesajmu i Domu Sportova. Najpoznatije i najposje?enije je ono na Šalati, koje ve? jedanaestu godinu zaredom organizira atraktivan „Disco“ program. Disko klizanje se odvija uz DJ-a koji stvara zabavnu…