Tagged putovanje

TVS na Maršu živih u Poljskoj

Me?unarodni Marš živih na kojem je sudjelovalo 10 tisu?a mladih iz cijeloga svijeta održan je u ponedjeljak u Poljskoj, a cijeli su doga?aj popratili i novinari Televizije student. Trokilometarski Marš od Auschwitza do koncentracijskog logora Birkenaua održan je u znak sje?anja na sve žrtve holokausta. Studenti Fakluteta politi?kih znanosti i Filozofskog fakulteta u Zagrebu na put…

“Take you on a cruise” – priče iz Portugala (2. dio)

Simpati?ni mladi taksist, bakalar ekonomije, koji nas je vozio od aerodroma do stana u kojem smo bili smješteni, cijelim putem je kukao kako je situacija u Portugalu loša. Pogotovo za mlade. Kriza ih je gadno pogodila, odnosno 25% populacije mla?e od svoje 26. godine je nezaposleno. Možda nas je zato i oderao k’o ze?eve. Vožnja koja ina?e iznosi 8€…