Tagged provincija Alberta

“Trbuhom za kruhom” u Kanadu?

Ministar poslova, kvalifikacija, obuke i rada kanadske provincije Alberta, Thomas Lukaszuk, direktno je poslao dopis na adresu Slobodne Dalmacije u kojem je naveo da ?e provincija Alberta u idu?ih 10 godina zaposliti 400 000 ljudi u podru?jima svog zanimanja. Naime Alberta je podru?je izuzetno bogato naftom i bogatstvima koji njeguju gospodarstvo Kanade i posla ne može…