Tagged Predavanje PSEU

Gostovanje francuskih predavača

Na našem fakultetu  održano je predavanje o ulozi Europskog parlamenta u politi?kom sustavu Europske unije i izazovima europskih izbora 2014. godine. Uvodnu rije? održala je prodekanica FPZG-a Lidija Kos-Staniši? kako bi pripremila teren za izlaganje dr.sc. Etiennea Criquija, ina?e ravnatelja sveu?ilišnog europskog centra u Nancyju. Nakon iscrpnog govora o europskom parlamentu i ostalim institucijama vezanih…