Tagged predavanja

Predavanje Lawrieja Ziona na FPZG

Predavanje Lawrieja Ziona na FPZG from TV Student FPZG on Vimeo. Profesor Lawrie Zion sa Sveu?ilišta La Trobe u Melbourneu gostovao je na Fakultetu politi?kih znanosti. Studentima novinarstva, ali i svima zainteresiranima, održao je predavanje o eti?kim pitanjima koja nosi sve brži razvoj digitalnih medija.