Tagged peticija

Peticija protiv čučavaca

U Japanu se još uvijek na javnim mjestima i u domovima mogu sresti ?u?avci. Osim što se njihovim korištenjem mogu o?eli?iti noge, pridonose i zdravlju crijeva. Kod nas se studenti s njima susre?u u Studentskom centru u Zagrebu, ali ih ipak radije zaobilaze. Štoviše, studenti socijalnog rada pokrenuli su peticiju protiv ?u?avaca u SC-u, a…

Peticija na Pravu donijela rezultate!

?ini se kako je peticija studenata Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu donijela rezultate. Prema novoj Odluci o naknadama za usluga koja ?e vrijediti od idu?e akademske godine, studenti ?e “naknadu za nastavak indeksa” morati platiti 50 kuna umjesto dosadašnjih 250 kuna. Ve? smo vam pisali o problemima studenata na Pravnom fakultetu vezano za naknadu za…