Tagged Merlin

Prelazimo li na e-studiranje?

Sveu?ilišni ra?unski centar Sveu?ilišta u Zagrebu – Srce objavio je kako je do sada u akademskoj godini 2013./2014. otvoreno preko 1400 e-kolegija na sustavu za e-u?enje Merlin. Ovako velik broj online kolegija, kako sastavnica Sveu?ilišta u Zagrebu, tako i ostalih hrvatskih sveu?ilišta i visokih škola, pokazuje kako raste broj profesora koji su spremni iskoristiti dostupnost naprednih tehnologija…