Tagged marija jurić zagorka

Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke

Na Dolcu 8, ?etvrtkom i nedjeljom od 11 do 16 sati možete posjetiti stan Marije Juri? Zagorke, prve hrvatske politi?ke novinarke, književnice, feministkinje i borkinje za ljudska prava. photo: www.zenstud.hr Stan je otvoren za javnost 2007.godine i u njemu se nalazi Centar za ženske studije. Prema ideji kako je stan izgledao, prošle godine su ahitekt…