Tagged Jackie DelPilar

Intervju – Jackie DelPilar

Jackie DelPilar studentica je 4. godine studija novinarstva i elektroni?kih medija na Sveu?ilištu u Tennesseeju. Rodom je iz Nashvilla i predsjednica je studentske televizije pri Sveu?ilištu. Do sada je stažirala na nekoliko lokalnih televizija i na jednoj u Washingtonu tijekom ljeta. Nedavno je primljena i na ljetni program na prestižnoj školi novinarstva, Walter Cronkite School…