Tagged invaliditet

Ne propustite večerašnju Akademsku četvrt

Ozbiljno, znanstveno, inovativno, avanturisti?ko i kazališno – rije?i su kojima možemo opisati ve?erašnju Akademsku ?etvrt.     Ve?eras u 20 sati saznajte koliko je studentima s invaliditetom važna prostorna pristupa?nost fakulteta kako bi bili što samostalniji i mobilniji u svakodnevnom životu. Ekipa AK?-a bila je i na Laboratoriju Slave, natjecanju mladih znanstvenika i studenata koje…