Tagged Ferdinand Budicki

Autoreciklaže iz stare garaže

U Muzeju automobila Ferdinand Budicki otvorena je ?etvrta tematska izložba „Auto reciklaže iz stare garaže“ povodom 40 godina maketarskog rada Vladimira Vinduške. Umjetnik je jedan od suosniva?a muzeja, kustos i voditelj tehni?ke edukativne radionice. Ljubav prema starim automobilima preto?io je u jedinstvene makete oldtimera koje izra?uje od raznih neupotrebljivih predmeta kao što su satovi, kišobrani,?epovi,raznovrsni…

75. rođendan VW Bube

Poznati auti? Buba, proslavio je ove godine 75. ro?endan. Upoznajte ovaj maleni auto preko Josipa Gogolja koji ima vlastitu radionicu te pogledajte izložbu posve?enu Bubi u muzeju Ferdinand Budicki. Prilog su pripremile Morana ?ala i Ana Kižlin.