Tagged Erasmus program

Erasmus +

Sigurno ste barem jednom poželjeli provesti semestar u nekoj drugoj zemlji. Odli?nu priliku za to ve? godinama pruža program studentske razmjene Erasmus. Od ove godine Erasmus je dio ve?eg projekta Erasmus +, a koje su novosti i promjene saznali smo u Agenciji za mobilnost. Erasmus + from TV Student FPZG on Vimeo.

Dan dobrodošlice stranim studentima

Putem ovog programa sudjeluju strani studenti koji su dio projekta me?unarodne razmjene. Predvi?eno je da sve?ano otvaranje zapo?inje govorom prorektorice Sveu?ilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Blaženkom Divjak. Program je organiziran na na?in da se predstavljaju projekti vezani uz me?unarodnu aktivnost. Ujedno, predstavlja se mogu?nost studiranja na engleskom jeziku kao i poduka stranih studenata hrvatskom…