Tagged dan učenja

Sveučilišni Dan e-učenja

Centar za e-u?enje pod pokroviteljstvom Sveu?ilišta u Zagrebu i SRCE-a (Sveu?ilišni ra?unarski centar) organizira 5. sveu?ilišni Dan e-u?enja. Dan e-u?enja ?e se održati 12. prosinca 2013. godine u auli rektorata Sveu?ilišta u Zagrebu.  Dan ?e u 9:30 otvoriti rektor Sveu?ilišta Aleksa Bjeliša, nakon koga ?e rije? preuzeti António Moreira Teixeira, predsjednik EDEN organizacije. On ?e…