Tagged Dan nastavnika 2014.

Dan nastavnika Sveučilišta u Zagrebu

Program dana nastavnika Sveu?ilišta u Zagrebu zapo?eo je pozdravnim govorima prof.dr.sc. Blaženke Divjak te voditeljice Centra za unapre?enje nastavni?kih kompetencija Jasenke Gojši?. Aktivnosti održane u okviru programa Dana nastavnika vezane su uz izazove i perspektive karijere sveu?ilišnih nastavnika, etiku i estetiku u sveu?ilišnoj nastavi, tehnike vizualne organizacije informacija na teorijskoj i prakti?noj razini. Autori: Petra…