Početak suradnje Televizije Student sa Studijem dizajna na Arhitektonskom fakultetu

array(2) { [0]=> int(295) [1]=> int(6) }

U utorak, 20. studenog, na Arhitektonskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu održana je prezentacija s ciljem unaprije?enja grafi?kog dizajna Televizije Student, ali i suradnje s Fakultetom politi?kih znanosti. Ideja je prona?i na?in kako bi studenti na Studiju dizajna mogli aktivno sudjelovati u realizaciji vizuala ove nove studentske televizije.

Na ovaj bi se na?in studentima dizajna omogu?ilo da svoje znanje prenesu izvan granica vlastitog fakulteta te da isprobaju svoje vještine na Televiziji Student.

Komentari

komentaraViše o