OTVORENO PISMO STUDENATA FILOZOFIJE HRVATSKIH STUDIJA

array(2) { [0]=> int(986) [1]=> int(2249) }

Poštovane senatorice, poštovani senatori,

ovim putem obraćamo vam se kao studenti filozofije s Hrvatskih studija zbog zabrinutosti o opstanku i razvoju Odsjeka za filozofiju na kojem i sami studiramo. Naime, Odlukom o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagreba, od 17. siječnja 2017., donesenom od rektora, prof. dr. sc. Damira Borasa nastavnici Odsjeka za filozofiju u potpunosti su izuzeti iz članstva privremenog Znanstveno-nastavnog vijeća1 , a na prvoj sjednici tog Vijeća, održanoj 30. siječnja 2017., doneseni su neki prijedlozi koji se izravno tiču djelatnika, ali i studenata Odsjeka za filozofiju Hrvatskih studija. Prijedloge od posebne važnosti za studente navodimo redom:

  1. predložen je dvostruko manji broj upisnih mjesta na preddiplomski studij filozofije Hrvatskih studija u ak. god. 2017./2018. u odnosu na prethodnu akademsku godinu
  2. odobrena su 22 nova radnja mjesta Hrvatskim studijima, a Odsjek za filozofiju u potpunosti se izuzima iz raspodjele raspoloživih radnih mjesta za koje će biti pokrenuti natječajni postupci
  3. nastavnici Odsjeka za filozofiju izuzeti su iz Povjerenstva za reformu i izradbu studijskih programa Hrvatskih studija, Povjerenstva za izradbu prijedloga općih pravnih akata Hrvatskih studija i Povjerenstva za osiguranje kvalitete Hrvatskih studija

Prema prijedlogu pod br. 1 privremenog ZNV-a Hrvatskih studija od sljedeće bi se akademske godine broj upisnih mjesta na preddiplomskom studiju filozofije prepolovio u odnosu na prethodnu akademsku godinu. Kao razloge za takvo postupanje, navodi se (a) triplikacija studija filozofije na Sveučilištu u Zagrebu (preddiplomski studiji filozofije postoje na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove/Fakultetu filozofije i religijskih znanosti te na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) i (b) znatna razlika između broja studenata na preddiplomskom i onih na diplomskom studiju filozofije Hrvatskih studija.

  • (a) Triplikacija studija filozofije na Sveučilištu u Zagrebu nepobitna je činjenica, no predstavlja tek djelomičan razlog za ovako radikalno smanjenje upisnih kvota jer je sličnost između studija filozofije na Hrvatskim studijima i ostala dva studija filozofije na Sveučilištu, isključivo nominalna. Naime, na Hrvatskim studijima njeguje se tzv. analitički pristup proučavanja i podučavanja filozofije, za razliku od studija pri FFZGu i FFDI/FFRZ koji izučavaju tzv. kontinentalnu filozofiju. Promotrimo li samo studijske programe, popis kolegija, nastavne literature, uočit ćemo da se studiji u velikoj većini međusobno razlikuju. Dodamo li k tome da je analitička filozofija, koja se izučava na Hrvatskim studijima, prisutna na većini najboljih zapadnoeuropskih i američkih sveučilišta, shvatit ćemo da je njezin opstanak i razvoj od velikog značaja za našu akademsku i znanstvenu zajednicu, ali i za obrazovanje općenito.
  • (b) Razlika u broju studenata na preddiplomskom i diplomskom studiju filozofije prisutna je, no razlog tomu nije nezadovoljstvo studenata (kako smo imali prilike čuti iz nekih medija). Temeljni razlog neupisivanja studenata na diplomski studij filozofije leži u činjenici da na Hrvatskim studijima na diplomskoj razini ne postoje dvopredmetne kombinacije studijskih programa, dok se na preddiplomskoj razini filozofija može studirati jedino kao dvopredmetna. Nemogućnost nastavljanja studija u izvornoj dvopredmetnoj kombinaciji dovodi studente do situacije u kojoj moraju kalkulirati i birati koji će studij odabrati na diplomskoj razini, što se protivi Akreditacijskim preporukama o boljoj integraciji studijskih programa, ali i Bolonjskom sustavu općenito. Hrvatski studiji pokušali su uvesti dvopredmetne diplomske studije, međutim, rektorovom Odlukom o pokretanju provedbe postupka rješavanja pravnog statusa, znanstveno-nastavnog profila i ustroja Hrvatskih studija od 1. veljače 2016. Hrvatskim studijima zabranjen je rad na korigiranju i/ili uvođenju novih studijskih programa.

Smanjenje upisnih kvota predloženo je isključivo za preddiplomski studij filozofije, premda se iz Izvješća stručnog povjerenstva o reakreditaciji Hrvatskih studija može iščitati kako postoje problemi odustajanja od studija, no ne na studiju filozofije. Kako stoji u Izvješću, „visoka stopa odustajanja od studija, usprkos selekciji koja se provodi pri upisu studenata, morala bi biti uzrok za zabrinutost – razlog odustajanja mogao bi biti nedostatak motivacije studenata, posebno na studijskim programima Povijest i Latinski jezik“. Međutim, smanjenje kvota predloženo je samo na studiju filozofije, dok na ostalim studijima nije. Ta činjenica dovodi nas do zaključka da razlozi za predlaganje radikalnog smanjenja upisnih kvota na studiju filozofije nisu posve opravdani.

Pod br. 2 navodimo kako su Hrvatskim studijima odobrena 22 nova radna mjesta, no u njihovoj raspodjeli izuzeti su nastavnici Odsjeka za filozofiju. U ovom kontekstu izražavamo najveću zabrinutost, budući da je na Odsjeku, između ostalih, zaposleno i troje poslijedoktoranata čiji ugovori ističu ove, odnosno sljedeće godine. Izvođenje nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju filozofije bez troje navedenih djelatnika bilo bi dovedeno u pitanje, što bi svakako uzrokovalo pad kvalitete studija, kao i upitan nastavak studiranja za studente filozofije. Po pitanju radnih mjesta, posebno apeliramo na vas da razmotrite i raspravite mogućnost raspodjele radnih mjesta uključujući nastavnike Odsjeka za filozofiju jer bez njih kvaliteta, ali i opstanak studija filozofije na Hrvatskim studijima nije moguć.

Kao posljednju točku pod br. 3, ali i iznimno važnu, ističemo izuzimanje nastavnika Odsjeka za filozofiju Hrvatskih studija iz imenovanih povjerenstava, a od posebne važnosti izuzimanje iz Povjerenstva za reformu i izradbu studijskih programa Hrvatskih studija. Glavni zadatak tog povjerenstva izrada je novih studijskih programa sukladno Akreditacijskim preporukama i Pismu očekivanja iz 2014. godine. Izuzimanje nastavnika Odsjeka za filozofiju značilo bi da će izradbu studija filozofije, koji je u postupku reakreditacije ocijenjen s ocjenom 4, provoditi članovi povjerenstva koji nisu filozofi, ne predaju filozofiju i nisu zaposleni na Odsjeku za filozofiju. Studenti su mišljenja da bi studij filozofije, njegov pripadajući predmetni kurikulum i sve potrebno za ustroj, najbolje provesti djelatnici Odsjeka za filozofiju, na kojem su zaposleni i rade dulji niz godina. U konačnici, radi se o njihovom predmetnom i znanstvenom području koje izučavaju i podučavaju pa su kao takvi jedini kvalificirani i kompetentni za odlučivanje o budućem ustroju i profilu istog.

Obraćamo vam se s nadom da ćete uvažiti naše mišljenje i razmotriti naše razloge. Izražavamo izniman interes i želju za opstankom i razvojem Odsjeka za filozofiju Hrvatskih studija, no nažalost nemamo moć odlučivanja. Kao sadašnji studenti filozofije veoma smo zabrinuti zbog mogućih negativnih promjena, jer želimo da naš studij filozofije postane najbolji što može biti. Želimo da i budući naraštaji koji će upisati studij filozofije na Hrvatskim studijima uvide zašto nam je toliko stalo do njegova opstanka. Želimo da i budući naraštaji dobiju kvalitetno obrazovanje koje pružaju i koje će pružati nastavnici Odsjeka za filozofiju. Zbog toga vas molimo da prilikom glasanja o prijedlogu smanjenja upisnih kvota na preddiplomskom studiju filozofije HS-a, uzmete sve ovo u obzir i glasate u smjeru dobrobiti i očuvanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu.

S poštovanjem,

Udruga studenata filozofije Scopus

Komentari

komentara