Na Sveučilištu u Zagrebu održan sedmi sveučilišni Dan e-učenja

array(2) { [0]=> int(64) [1]=> int(2249) }

U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak 10. prosinca 2015. održan je sedmi sveučilišni Dan e-učenja.

Središnja tema ovogodišnjega Dana e-učenja bila je važnost mrežnih stranica u funkciji promocije i odnosa s javnošću sveučilišta te webometrics kao važan čimbenik rangiranja sveučilišta. Također, na skupu je bilo riječi o metodama vrjednovanja u e-kolegiju te je predstavljen katalog e-kolegija ustanova u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Sedmi sveučilišni Dan e-učenja otvorio je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.

Na početku događanja, red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni
položaj Sveučilišta u Zagrebu, održao je predavanje o rangiranju najboljih svjetskih sveučilišta te o
pokazateljima koji se koriste u formiranju rang-lista najuspješnijih visokoobrazovnih institucija. Na skupu
je uslijedilo predavanje dr. sc. Zorana Bekića, ravnatelja Sveučilišnoga računskoga centra o mogućnostima
poboljšanja položaja Sveučilišta u Zagrebu na Webometrics ljestvici, pri čemu je kao vrlo važan segment
rangiranja istaknuo isticanje pripadnosti svih sastavnica Sveučilištu u Zagrebu, a ne samo pojedinom
fakultetu ili akademiji. Također, tijekom izlaganja istaknuta je važnost ne samo poticanja nastavnika i
sastavnica na sustavnu objavu kvalitetnih materijala o rezultatima istraživača, istraživačkih skupina i
ustanova nego i uspostave digitalnih repozitorija, čemu bi svakako pridonijela i provedba politike
otvorenoga pristupa istraživačkim podatcima i stvaranje otvorenih obrazovnih sadržaja.

Program sedmoga Dana e-učenja nastavljen je predstavljanjem novoga koncepta mrežne stranice Sveučilišta
u Zagrebu i njezine važnosti u promociji Sveučilišta. O važnosti mrežnih stranica na skupu je govorio prof.
dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u
Zagrebu, koji je tijekom svojega izlaganja istaknuo važnost dosljedne provedbe odluka Senata, u skladu s
kojima sva sjedišta sastavnica trebaju biti unutar domenskoga prostora Sveučilišta, uključujući web sjedišta
projekata, časopisa, konferencija, zavoda i drugih organizacijskih jedinica sastavnica Sveučilišta. Nakon
prorektora prof. dr. sc. Šimprage, novi koncept mrežne stranice Sveučilišta u Zagrebu predstavio je dr. sc.
Mario Konecki s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Središnji dio ovogodišnjega Dana e-učenja bila je panel-diskusija o temi Web stranice sastavnica
Sveučilišta u Zagrebu i njihova prisutnost na društvenim mrežama u funkciji promocije upisa u
studije. Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, u panel-diskusiji sudjelovali su
ravnatelj Sveučilišnoga računskoga centra dr. sc. Zoran Bekić, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva
i posebni savjetnik rektora za područja STEM i međunarodne projekte prof. dr. sc. Mislav Grgić, prof. dr.
sc. Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti i prof. dr. sc. Goran Bubaš s Fakulteta organizacije i
informatike Sveučilišta u Zagrebu. Moderatorica panel-diskusije bila je prorektorica za studije, studente i
upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić.

Na panel-diskusiji istaknuta je važnost osiguravanja adekvatne prisutnosti kvalitetnih i ažuriranih
informacija o aktivnostima Sveučilišta i sastavnica na mrežnim stranicama te na najvažnijim društvenim
mrežama. Zaključak je panela kako su prisutnost Sveučilišta u Zagrebu na društvenim mrežama te
aktualnost i ažurnost mrežnih stranica sastavnica danas nužnost jer studenti očekuju brzu, kvalitetnu i
potpunu informaciju. Rektor prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je važnost isticanja pripadnosti sastavnica te
nastavnika i studenata Sveučilištu, kao i važnost da se mrežne stranice i radovi istraživača u komunikaciji
povezuju sa Sveučilištem.

U drugom dijelu događanja, Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku
korisnicima, predstavila je metode vrjednovanja e-kolegija i aplikaciju koja je izrađena u okviru
međunarodnoga projekta TALOE (Time to Assess Learning Outcomes in E-learning), u kojem je Sveučilišni
računski centar Sveučilišta u Zagrebu partner. U sklopu projekta izrađena je aplikacija koja je javno
dostupna na webu i može pomoći nastavnicima u promišljanju kojim se metodama vrjednovanja koristiti za
pojedine ishode učenja. Sandra Kučina Softić također je predstavila Katalog e-kolegija ustanova u visokom
obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Katalog je uspostavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u
suradnji sa Srcem i središnje je mjesto na kojem se nalaze osnovni podatci o svim e-kolegijima koji se izvode
na ustanovama u sustavu visokoga obrazovanja u RH. U ovome trenutku u Katalogu, koji je javno dostupan,
nalaze se podatci o 8866 e-kolegija sa 79 ustanova u sustavu visokoga obrazovanja u RH, a podatci se i dalje
unose u bazu.

Sveučilišni Dan e-učenja organizira se svake godine kako bi se zainteresiranima omogućila razmjena
iskustava te stjecanje novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija
e-učenja u obrazovnom procesu. Također, taj je događaj izvrsna prilika za okupljanje i zajedničko druženje
te za raspravu kako e-učenje iskoristiti za podizanje kvalitete nastave i obogaćivanje studentskoga iskustva.

Dan e-učenja svake godine zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Centar za e-učenje Sveučilišnoga
računskoga centra. Cilj je ovoga skupa istaknuti važnost i kvalitete nastave na sveučilištu i dobre primjene
ICT-a u njezinu postizanju, te dalje poticati izvrsnost u sveučilišnom obrazovanju.

Organizacijom Dana e-učenja Sveučilište u Zagrebu potvrđuje svoju vodeću ulogu u okruženju u
unaprjeđenju kvalitete obrazovanja i implementaciji informacijskih i komunikacijskih tehnologija te
tehnologija e-učenja.

Tekst: Sveučilište u Zagrebu

Komentari

komentara