Mreža mladih Hrvatske predstavila projekt “Garancija za SVE mlade”

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Mreža mladih za društveno isključene skupine

Mreža mladih Hrvatske kao jedna od 11 udruga kojima su dodijeljena sredstva na natječaju „Podrška programima OCD-a u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine“ prisutvovala je svečanom predstavljanju projekata održanom u ponedjeljak u Kući Europe.

Predstavljani projekti, financirani sredstvima koja iznose više od milijun eura, osmišljeni su kako bi se ojačale sposobnosti i vještine organizacija civilnog društva za zagovaranje politika usmjerenih na promicanje zapošljivosti, društvene uključenosti i poboljšanja kvalitete života svih hrvatskih građana, s posebnim naglaskom na ranjivim društvenim skupinama.

Projekt Mreže mladih, pod nazivom „Garancija za SVE mlade” kao cilj postavlja istražiti stupanj iskorištenosti i mogućnosti izlaska mladih iz sustava alternativne skrbi na tržište rada.

Projekt, dio sveukupnog cilja Mreže o podizanju stupnja socijalne inkluzije mladih iz sustava socijalne skrbi, provodit će se u partnerstvu s Centrom za mladež Zaprešić, udrugom Igra, SOS Dječjim selom Hrvatska i Nacionalnim vijećem mladih Austrije.

Komentari

komentara