Mreža mladih Hrvatske poziva na javnu raspravu o Zakonu o mladima!

Polazište za izradu Zakona o mladima jest uređivanje odnosa između udruga mladih i za mlade te države, kao i preciziranje obveza i prava svih dionika te pokušaj stvaranja sustavne podrške u radu s mladima. Organizatori ističu važnost udruga mladih i za mlade koje nude mogućnost stjecanja raznolikog spektra znanja i vještina, a koje je potrebno regulirati. Također, naglasak je stavljen i na međusektorsku suradnju, da bi se demokratskim procesima stvorio kvalitetan sadržaj koji će koristiti kako udrugama mladih, tako i civilnom sektoru i društvu u cijelosti.

MMH kao predstavnik sektora mladih, uključen je u izradu Zakona od samog početka. Zbog nezadovoljstva dosadašnjim tijekom procesa izrade Zakona, MMH je istupio iz stručne radne skupine za izradu Zakona. U cilju nalaženja mogućih prijedloga rješenja vezanih uz regulaciju udruga mladih, MMH organizira javnu raspravu pod nazivom Aktualan trenutak: Zakon o mladima. Javna rasprava predstavnicima će civilnog društva pružiti priliku za otvaranje brojnih pitanja vezanih uz trenutno stanje mladih te ponuditi prijedloge i preporuke za daljnji razvoj i unaprjeđenje statusa mladih u društvu i kvalitetniji život u svim sferama.

Kao panelisti, na javnoj će raspravi sudjelovati:

  • Maja Sporiš , zamjenica ministrice socijalne politike i mladih
  • Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge Vlade RH
  • Mirela Travar, glavna tajnica Mreže mladih Hrvatske i
  • Peter Matjašič, predsjednik Europskog foruma mladih.

Nakon izlaganja panelista, daljnja rasprava nastavit će se kroz pitanja i komentare publike, a moderator rasprave bit će Bojan Marjanović iz Hrvatskog debatnog društva.

Prijave na javnu raspravu moguće su popunjavanjem obrasca dostupnom na sljedećem linku: prijava sudionika ili pozivom na broj telefona: 01/4573 937.

Komentari

komentaraViše o