Možda smo mali, ali smo dovoljno veliki da emitiramo Zbalkona

Na samom po?etku emitiranja Televizije Student glazbene emisije jedva da su bile ideja. Danas je glazbeni program na TVS-u neizostavni dio programa.  Nakon što ste u prijašnjem postu mogli upoznati Materinu, glazbenu emisiju koja je tek u nastajanju, na redu je emisija Zbalkona, koja je dobila svoj naziv vrlo jednostavno – snima se na balkonu Fakulteta politi?kih znanosti.
Radi se o glazbenoj emisiji ?iji je kreator Jakov Novak, koji je ujedno i pokreta? zagreba?ke ina?ice globalnog projekta Balcony TV. Što povezuje emisiju Zbalkona i projekt Balcony TV te zašto ih treba razlikovati, pitali smo Jakova.
Jakov Novak na snimanju Balcony TV-a
  • Kada si prvi put ?uo za BalconyTV?

Slu?ajno sam jednog poslijepodneva naletio na prilog o stranici koji se vrtio na jednom stranom kanalu.

  • Kako si došao na ideju da pokreneš BalconyTV u Zagrebu, nakon ?ega je i nastala emisija “Zbalkona” na Televiziji Student? 

Koncept mi se svidio i ?inio se kao izvediv pa sam ga odlu?io probati izvesti i ovdje. Kontaktirao sam ljude koji su stranicu pokrenuli i tako je po?elo. Projekt sam po sebi nema prilago?en naziv ve? postoji kao dio Balcony TV grupacije, a emisija Zbalkona je potprojekt koji radimo u suradnji sa Televizijom Student koja nam je omogu?ila pristup balkonu na kojem se obje emisije snimaju.

  • Kako je koncipirana emisija i od ?ega se sve sastoji? Kada je krenuo rad na emisiji Zbalkona?

Balcony TV pokušava na neposredan na?in predstaviti lokalne glazbenike i njihovu okolinu široj (doma?oj i me?unarodnoj) publici. Svaka emisija Balcony TV-a snima se u jednom kadru live i ve?inom akusti?no, a kako bi se postigla ta neposrednost. Emisija Zbalkona koristi neke elemente Balcony TV-a, odnosno emisija ugoš?uje odre?ene bandove koji su se pojavili na Balcony TV-u, ali u malo druga?ijoj formi. Koristi se više kamera i kadrova, a glazbenici umjesto jedne pjesme odsviraju mini koncert i vode razgovore izme?u svake pjesme s voditeljem. Želja nam je predstavljati mlade kvalitetne glazbenike tako da mislimo kako na ovaj na?in pokrivamo promociju istih na više strana.

osim dobrog pogleda, ovaj balkon nudi i dobru svirku

  • Tko ?ini ekipu koja stoji iza emisije i koja radi na emisiji? Koliko je ve? epizoda proizvedeno?

Na emisiji radi ?etvero ljudi uz nekoliko padobranaca koji usko?e kada je potrebno. Nisam tražio ljude s kojima bih radio ve? su oni sami nekako došli do mene i pokazali ljubav prema glazbi i onome što pokušavam, tako da smo ekipa entuzijasta koje je Balcony TV spojio.

  • Kakav je odaziv ljudi koji gostuju, tj. nastupaju? Koji se bendovi/glazbenici javljaju? 

Petra Novosel radi booking bandova po nekom zajedni?kom naho?enju. Bitno nam je da znamo kako pružamo mogu?nost eksponiranja kvalitetnim bandovima koji vole glazbu i koje se nema prilike ?uti po mainstream medijima. Na po?etku smo mi zvali bandove, ali sada se oni javljaju nama, raznih profila, žanrova i umjetni?kih pristupa.

snimanje na balkonu FPZG-a; Hrvoje Hlad (tre?i zdesna), vodi emisiju

  • Kako te?e proizvodnja emisije, ide li sve po planu? Ima li financijskih poteško?a?

Poanta Balcony TV-a je da ljubitelji glazbe šire glas o dobrim bandovima drugim ljubiteljima glazbe, tako da svi koji ulaze u taj projekt apriori znaju da u tome nema zarade, no upravo zbog prilago?enog koncepta troškovi su mali i u biti zanemarivi naspram nagrade koju mi sami sebi dajemo tako što radimo na ne?emu u što vjerujemo.

  • Ima li emisija Zbalkona potencijal da postane prepoznatljiv proizvod TVS-a, kao i sama Televizija?

Nadamo se da ?e ljudi vidjeti i ?uti bandove koji im se svi?aju, a za koje prije nisu znali, vidjeti kako scena diše i dati joj podršku. Kako je emisija potprojekt Balcony TV-a, nadamo se da ?e postati prepoznatljiv proizvod našeg rada, a koji ?e biti obilježen ugodnom suradnjom sa Studentskom TV.

  • Kakvi su planovi s emisijom za ovu godinu?

Planovi su nam da radimo, radimo i radimo, pa možda nekome to i bude dobro.

  • I na kraju, kada gledatelji mogu gledati emisiju Zbalkona?

Nisam siguran, ali mislim svakog ponedjeljka, petka i nekoliko dana izme?u toga. Uglavnom, ako dovoljno dugo gledate Studentsku TV, siguran sam da ?ete nai?i i na našu emisiju 🙂

 

Komentari

komentara


Zovem se Filip Fortuna, student sam 1. godine diplomskog studija novinarstva na FPZG. Kao jedan od urednika Akademske četvrti, središnje emisije na Televiziji Student, probat ću vam dočarati atmosferu i zanimljive priče s kojima se susrećemo pri stvaranju te emisije, kao i cijelog programa na TVS. Bit će tu i filmića i zanimljivih slika koji će vam opisati naše zgode. Do tipkanja! :)