Međunarodni susret mladih povjesničara umjetnosti u Rijeci

Foto: uniri.hrŽelja je organizatora ovim kongresom povezati mlade povjesničare umjetnosti, mlade znanstvenike te stručnjake srodnih znanosti i struka s područja bivše Jugoslavije, kao i sve one koji u ovom kongresu mogu sudjelovati bez jezičnih barijera. Kongres je otvoren za studente te nedavno diplomirane s područja društvenih i humanističkih znanosti i umjetničkih područja regije u dobi do 30 godina.

Izlaganje sudionika može pokrivati bilo koju disciplinu i temu iz povijesti umjetnosti te srodnih znanosti i struka. Više osoba može raditi na istom izlaganju, a predviđena duljina izlaganja je 20 minuta s raspravom do 10 minuta.

Rok za predaju prijave je 13. travnja 2014., a šalju se na smpuri14@gmail.com. Prijava treba sadržavati: naslov teme izlaganja, sažetaka rada duljine 300 – 700 riječi i osobne podatke (ime i prezime; godina, naziv i trenutna razina studija ili završenog studija; naziv fakulteta i sveučilišta, broj telefona).

Najkasnije 20. travnja bit će poslane obavijesti i prihvaćanju radova, a program kongresa do 27. travnja. Kotizacija za kongres iznosi 10 € i uplaćivat će se nakon primitka potvrde o prihvaćanju rada. Prehrana i smještaj su osigurani.

Sve dodatne informacije mogu se zatražiti slanjem maila na smpuri14@gmail.com.

Tekst: Antonija Viljac

Komentari

komentaraViše o