Kadar i okvir

Postoji niz razli?itih kadrova koji se koriste za ostavljanje druga?ijeg dojma. Kadar odre?uje ono što se vidi i kako se vidi, odnosno na?in na koji je kadar snimljen. Da bi prizor bio što dinami?niji potrebno ga je snimiti iz nekoliko razli?itih kadrova i tako stvoriti sekvencu. Naša voditeljica Rebeka pokazala je nekoliko primjera razli?itih kadrova te otkrila kako razli?iti kadrovi ostavljaju druga?iji dojam.

Komentari

komentara


Više o


©2019 Televizija Student