Dekan FFZg-a postao jedan od najizglednijih kandidata za rektora UNIZg-a!

Dosadašnji rektor Sveučilišta u Zagrebu Aleks Bjeliša, nakon 8 godina dobiva novog nasljednika,a jedan od mogućih kandidata je Damir Boras. Zahvaljujući svojim kvalifikacijama, dugogodišnjim iskustvom i pozicijom na Filozofskom fakultetu, dobio je povjerenje Vijeća društveno-humanističkog područja te se približio poziciji rektora sveučilišta. Ovo je tek drugi krug izbora, a tko će zamijeniti dosadašnjeg rektora, na vidjelo će izići u travnju.

Novi rektor bira se na mandat od četiri godine, za razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2018. Natjecati se za ulogu rektora mogu redoviti profesori ili redoviti profesori u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu.

U skladu s Uputama, ovlašteni su predlagatelji kandidata za rektora zagrebačkog Sveučilišta vijeća područja ili najmanje tri sastavnice, pri čemu svaki ovlašteni predlagatelj može dati samo jedan prijedlog za izbor rektora. Službenu listu predloženika te njihove programe rada i životopise, Izborno povjerenstvo objavit će na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu do 25. ožujka ove godine.

Tekst: Lana Bene

Komentari

komentaraViše o